Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India

Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India

Advertisements